คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ข่าวงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
25 ตุลาคม 2559 รายชื่อสำนักพิมพ์ ที่อยู่ใน Jeffrey Beall's list 1
25 ตุลาคม 2559 รายชื่อวารสารที่อยู่ใน Jeffrey Beall's list 1
25 ตุลาคม 2559 ข้อมูล Hijacked Journals 1
27 มีนาคม 2558 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศ อินโดนีเซีย 1
02 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาสัมพันธ์การสอบ MSU English Exit-Exam ของนิสิตระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ปริญญาเอก และปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา 1
23 มกราคม 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาสัญจร 7
12 มกราคม 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน The 14th Session of Asian University Presidents Forum (AUPF) ในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2558 ณ Guangdong University of Foreign Studies 8
12 มกราคม 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมมนา The 15th International Educational Technology Conference (IETC2015) 8
     

1 | ต่อไป