คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวสอบราคา/ราคากลาง ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
27 ตุลาคม 2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลาง ในการซ่อมแชมห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา 1
14 สิงหาคม 2563 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 84 รายการ 2
06 สิงหาคม 2562 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ 3
15 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อชุดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีม 3
12 ธันวาคม 2561 ประกวดราคาซื้อชุดวัอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน 1 ชุด ครั้งที่ 2 2
27 พฤศจิกายน 2561 เรื่องประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน จำนวน 1 ชุด 1
30 ตุลาคม 2561 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาชื้อชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีม นักกีฬา 12 คน 1 ชุด 2
16 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวัดความเร่งสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3
16 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคาซื้อชุดสายวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมและเดี่ยว 2
16 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อชุดวัดกรดแลคเตทในเลือด 2
16 ตุลาคม 2561 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดวัดอัตราการเต้าของหัวใจประเภททีม 2
16 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรในโครงการ ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน 3
10 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 2
04 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรในโครงการ ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมนักกีฬา 12 คน 2
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ชุดความเร่งสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 2
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ชุดสายวัดอัตราการเต้นของหัวใจประเภททีมและเดี่ยว 7
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ชุดวัดกรดเเลคเตทในเลือด 5
02 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อจัดจ้างที่ใช้ในงานก่อสร้าง โครงการ เครื่องตรวจความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม 1 เครื่อง 2
22 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อครุถัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสอน 3
02 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสอนและเทคโนโลยี-Interactive-Learning-Classroom 3
04 กรกฏาคม 2561 ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 2
24 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ 3
24 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาในการซ่อมบำรุงตรวจเช็ครถยนต์ 2
24 มิถุนายน 2561 ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ 3
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3
21 มิถุนายน 2561 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาในการช่อมบำรุงตรวจเซ็ครถยนต์ 2
21 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุง Notebook 5
16 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ตู้ล๊อกเกอร์ 18 ช่อง 2
16 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 6
16 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ โครงการตู้ดหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 2
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องตัดหญ้าสะพายใหล่แบบข้ออ่อน 3
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องตัดเหล็กแบบแท่น 2
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ตู้เชื่อแบบหูหิ้ว 3
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ถังน้ำไฟเบอร์กลาส 6
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ปั้มลมโรตาลี่พร้อมอุปกรณ์ 3
13 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ รถเข็นน้ำแบบล้อลมใหญ่ 2
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องเสริมสร้างความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ 6
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา lncline Squat Machine 6
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ลูกบอลแบบมีน้ำหนัก 4
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ ม้าบริหารดัมเบลแบบราบ 2
09 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ แผ่นน้ำหนัก Rubber Plate 6
18 ตุลาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องอัลตราซาวด์ทางกายภาพบำบัดแบบพกพา 2
16 ตุลาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องแสกนเนอร์ 3
23 พฤษภาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ 2
23 พฤษภาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1400VA 2
09 พฤษภาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ลานกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ 5
21 มีนาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินในการจัดชื้อ รถเข็น 3
21 มีนาคม 2560 ราคากลางในการจัดชื้อ รถพ่วงรถมอเตอร์ไซด์แบบไม่มีหลังคา 4
21 มีนาคม 2560 ราคากลางในการจัดชื้อ รถเข็นแบบล้อน้ำ 7
12 กุมภาพันธ์ 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 2
08 กุมภาพันธ์ 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 2
23 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 2
23 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 3
17 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี 5
17 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดำ 4
11 มกราคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1400VA 5
23 พฤศจิกายน 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ หุ่นกล้ามเนื้อ 1 ชุด และหุ่นโครงกระดูก 1 ชุด 8
02 พฤศจิกายน 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดเครื่องวัดความจุปอด 3
11 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดแบบทดสอบ 6
11 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อจักรเย็บผ้า 1
11 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดแบบทดสอบ 2
07 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 3
07 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ เปียโนไฟฟ้า 2
07 ตุลาคม 2559 ราคากลางในการจัดชื้อ บอร์ดขนาด 60x80 ซม. 3
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ขาวดำ 5
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12000BTU 2
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi 5
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 1
02 พฤษภาคม 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องแสกนเนอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 7
31 มีนาคม 2559 ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะพระพุทธรูปและสร้างลานธรรม 3
17 มีนาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะพระพุทธรูปและสร้างลานธรรม จำนวน 1 งาน 3
17 มีนาคม 2559 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะพระพุทธรูปและสร้างลานธรรม 2
16 ธันวาคม 2558 ราคากลางโครงการ เครื่องพิมพ์ชนิด DOt Matrix Printer แบบแคร่สั้น 3
04 ธันวาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่องพร้อมติดตั้ง 4
04 ธันวาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 5 เครื่อง 3
20 พฤศจิกายน 2558 สอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมติดตั้ง ( ครั้งที่ 2 ) 2
20 พฤศจิกายน 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า 5
20 พฤศจิกายน 2558 ประกาศสอบราคาชื้อเครื่องเดินวงรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครั้งที่ 2) 3
20 พฤศจิกายน 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องเดินวงรี 6
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศยกเลิกสอบราคาชื้อเครื่องเดินวงรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
03 พฤศจิกายน 2558 ประกาศยกเลิกสอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
21 ตุลาคม 2558 สอบราคาชื้อเครื่องวงรี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมติดตั้ง 2
21 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ เครื่องเดินวงรี 3
21 ตุลาคม 2558 สอบราคาชื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมติดตั้ง 2
21 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า 3
15 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดเผาผลาญไขมันด้วยความร้อนจากหิน 8
15 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อ ชุดฝึกกล้ามเนื้อแบบอิสระ (Free Weight) 5
08 ตุลาคม 2558 ราคากลาง เครื่องแสกนเนอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 3
25 สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณไร้สาย 9
05 สิงหาคม 2558 สอบราคากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 เมกะฟิกเซล จำนวน 3 ตัว 6
05 สิงหาคม 2558 ราคากลางกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 เมกะฟิกเซล จำนวน 3 ตัว 10
23 กรกฏาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ 1
09 กรกฏาคม 2558 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ ผลการสอบราคาชื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 64 ตัว 6
15 มิถุนายน 2558 ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ สอบราคาชื้อโตีะทำงาน 64 ตัว 1
15 มิถุนายน 2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในการจัดชื้อ โต๊ะทำงาน 2
11 มิถุนายน 2558 ผลการสอบราคาชื้อโทรทัศน์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง 2
11 มิถุนายน 2558 ยกเลิกการสอบราคาชื้อชุดออกกำลังกายและการฝึกมวยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 7
03 มิถุนายน 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบราคาเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300 Ansi Lumens พร้อมจอรับภาพและขาติดตั้ง จำนวน 5 ชุด 7
03 มิถุนายน 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบราคาเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300 Ansi Lumens พร้อมจอรับภาพและขาติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง 1
27 พฤษภาคม 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาชื้อโทรทัศน์ LCD 2
27 พฤษภาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อโทรทัศน์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว 1
27 พฤษภาคม 2558 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาชื้อชุดออกกำลังกายและการฝึกมวยพร้มติดตั้ง 1 ชุด 2
27 พฤษภาคม 2558 ราคากลางในการจัดชื้อชุดออกกำลังกายและการฝึกมวย 3
22 พฤษภาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300Ansi 2
22 พฤษภาคม 2558 ผลการสอบราคาชื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4300Ansi Lumens พร้อมติดตั้งจำนวน 4 เครื่อง 3
12 พฤษภาคม 2558 การชื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 4300 ANSI Lumens จำนวน 5 ชุด 2
30 เมษายน 2558 การชื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง 2
21 มกราคม 2558 โครงการ โต๊ะหมู่บูชา หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
     

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ต่อไป