คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
25 ตุลาคม 2559 รายชื่อสำนักพิมพ์ ที่อยู่ใน Jeffrey Beall's list 6
25 ตุลาคม 2559 รายชื่อวารสารที่อยู่ใน Jeffrey Beall's list 40
25 ตุลาคม 2559 ข้อมูล Hijacked Journals 1
27 มีนาคม 2558 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศ อินโดนีเซีย 6
02 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาสัมพันธ์การสอบ MSU English Exit-Exam ของนิสิตระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ปริญญาเอก และปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา 3
23 มกราคม 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาสัญจร 96
12 มกราคม 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน The 14th Session of Asian University Presidents Forum (AUPF) ในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2558 ณ Guangdong University of Foreign Studies 102
12 มกราคม 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมมนา The 15th International Educational Technology Conference (IETC2015) 97
     

1 | ต่อไป