คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor

รางวัลแห่งความภูมิใจ ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
14 พฤศจิกายน 2561 หอเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลปริญญาเกียรตินิยมช่อบุนนาค ปีการศึกษา 2560 3
16 มกราคม 2561 นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด สปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 4
04 เมษายน 2560 รางวัลประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 5
15 ธันวาคม 2559 รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 29
09 ธันวาคม 2559 รางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7
02 ธันวาคม 2559 นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “พลังความดี เริ่มที่ตัวเรา” 29
24 พฤศจิกายน 2559 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26
06 ตุลาคม 2559 นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 28
08 กรกฏาคม 2559 โครงการจัดประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์เเบบเคลื่อนไหว (Motion Infographics) 31
02 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ.2558 34
10 มิถุนายน 2558 วารสารศึกษาศาสตร์ และ วารสารวัดผลการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 40
22 พฤษภาคม 2558 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการสอน แบบบูรณาการเนื้อหา 27
03 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 28
04 มกราคม 2558 นางสาวตติยา อุ่นใจ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เข้าร่วม โครงการ YSEALI Generation: Environmental Advocacy 28
02 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้เขียนหนังสือวิจัยการเรียนการสอน 1 ใน 10 อันดับหนังสือขายดี 28
01 มกราคม 2558 แสดงความยินดีกับ ผศ.คนใหม่ ของคณะศึกษาศาสตร์ มมส 27
     

1 | 2 | ต่อไป