คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     
 

 

ประชาสัมพันธ์นิสิตใหม่ (ระดับปริญญาโทและเอก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์นิสิตใหม่ (ระดับปริญญาโทและเอก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำหนดการปฐมนิเทศคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
เข้าร่วมผ่าน WebEx ใน Link : https://msu-th.webex.com/meet/amornsin.s หรือ scan QR Code ในภาพด้านล่าง
Meeting number : 1428 23 7760
ดาวน์โหลดโปรแกรม Webex (Andriod): https://www.webex.com/downloads.html
ดาวน์โหลดโปรแกรม Webex (IOS): https://apps.apple.com/.../cisco-webex-meetings/id298844386

 

ผู้ประกาศ : สมร เหล็กกล้า
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2564
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล