คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     
 

 

ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม เสวนาพิเศษ ในหัวข้อ "มุมมองโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยของทุนแต่ละประเภท" และ "การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ (จุดแข็ง จุดอ่อน)"

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ


มุมมองโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยของทุนแต่ละประเภท" โดย คุณสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ (จุดแข็ง จุดอ่อน)" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาพ
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมสิขาลัย (ห้องประชุมชั้น 3) อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และผ่านระบบออนไลน์ (Webex meeting)
Meeting link:
https://msu-th.webex.com/meet/edu

Meeting number:
2557 427 1005

ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะจากวิทยากร

อาจารยสามารถ ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะจากวิทยากรในกิจกรรมเสวนาพิเศษ เรื่อง มุมมองโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยของทุนแต่ละประเทศ
และ การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ (จุดแข็ง จุดอ่อน) ที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.10-16.55 น.

อาจารย์สามารถเขียนโครงร่างตามคู่มือที่แนบ (อาจจะไม่ครบทุกองค์ประกอบ ไม่เป็นไร .. ขอให้มีเนื้อหาเพียงพอสำหรับวิทยากรในการให้ข้อเสนอแนะในส่วนของความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ เป็นต้น)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpxzEhoIE2Ehtfx5ZF1B5fMcTDIFxrqAZKvYhzQSYvW0vI3w/viewform (ลิ้ง ส่งโครงร่างวิจัย)

กำหนดส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (เพื่อเตรียมข้อมูลให้วิทยากรทันเวลา)
ลำดับการให้ข้อเสนอแนะจากวิทยากร จะเป็นไปตามลำดับการส่งข้อเสนอแนะ

 

ผู้ประกาศ : สมร เหล็กกล้า
เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล