คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีหน่วยงานสมัครทั่วประเทศ

 

ผู้ประกาศ : สมร เหล็กกล้า
เมื่อวันที่ : 02 กรกฏาคม 2565
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล