คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
14 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อมกันการทุจริต 14
28 เมษายน 2566 แผนปราบปรามทุจริต2566-คณะศึกษาศาสตร์ 15
06 ตุลาคม 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14
     

1 | ต่อไป