คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวกิจกรรม ประเภท

วันที่ เรื่อง อ่าน
30 ตุลาคม 2563 งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 34
16 กันยายน 2562 สัมมนากลางปีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4
22 เมษายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัด ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง EDU RUNNING 2019 7
27 มีนาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มมส ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 1
20 กุมภาพันธ์ 2562 คลินิกวิจัยเคลื่อนที่ 1
08 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการสัมนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 33
18 มกราคม 2562 โครงการขยะแลกของ GARBAGE CAMPAIGN 16
06 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 1
02 ธันวาคม 2561 บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2560 -2561 1
09 พฤศจิกายน 2561 คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมงานพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1
22 ตุลาคม 2561 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษา รุ่น ปี 2559 2
07 ตุลาคม 2561 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ ประจำปี 2560 12
04 ตุลาคม 2561 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา 14
27 กันยายน 2561 โครงการสัมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ 16
23 กันยายน 2561 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ 19
20 กันยายน 2561 ไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่ 2561 14
16 กันยายน 2561 งานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 “ครูไทยในศตวรรษที่ 21” 18
07 กันยายน 2561 โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 14
31 กรกฏาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561 คณะศึกษาศาสตร์ 4
19 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 14
07 มิถุนายน 2561 หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 18
03 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 12
01 พฤษภาคม 2561 TAKE A SEAT PROJECT 17
11 เมษายน 2561 พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในงานวันสงกรานต์. 6
27 มีนาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน พร้อมถวายต้นดอกเงิน ณ อาคารพละศึกษา 7
19 กุมภาพันธ์ 2561 กีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 34
08 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมติดตามผลจัดมวย TOPKING 18
05 กุมภาพันธ์ 2561 สอบและแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะฯ 11
31 มกราคม 2561 ภาคจิตวิทยาทำบุญเลี้ยงพระเพล. 14
31 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ศึกษาดูงานวารสาร 3
26 มกราคม 2561 ชาว คณะศึกษาศาสตร์ มมส นำขยะรีไซเคิลแลกไข่ ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม 2
25 มกราคม 2561 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู ยุค 4.0 3
23 มกราคม 2561 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มมส 6
22 มกราคม 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 1
19 มกราคม 2561 กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน TCI,RMCS,EDUBUU 8
18 มกราคม 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดอิติปิโส 108 จบ 10
17 มกราคม 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมรับประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14
12 มกราคม 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2561 6
09 มกราคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดรับบริจาคโลหิต 12
04 มกราคม 2561 คณบดี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองอธิการบดี. 15
03 มกราคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ 2561 8
27 ธันวาคม 2560 คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี 4
27 ธันวาคม 2560 คณบดี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร 9
22 ธันวาคม 2560 การกรอกข้อมูล มคอ.3-5 ผ่านระบบ TQF 14
19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลาฯ เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มมส 7
12 ธันวาคม 2560 บรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 10
24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประเมินปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 13
21 พฤศจิกายน 2560 มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2
15 พฤศจิกายน 2560 โคงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25
10 พฤศจิกายน 2560 ประชุมความเสี่ยงและความคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มมส 5
03 พฤศจิกายน 2560 โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2
31 ตุลาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mplus 3
21 ตุลาคม 2560 บุญกฐินสามัคคี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 5
21 ตุลาคม 2560 สัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
11 ตุลาคม 2560 โครงการเสวนาการถ่ายโอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15
26 กันยายน 2560 โคงการแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบที่ประสบความสำเหร็จในประเทศเดนมาร์ก 7
16 กันยายน 2560 งานวันศึกษาศาสตร์ ปีที่ 50 4
16 กันยายน 2560 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 25
13 กันยายน 2560 จัดพิธีไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่ จำปี 2560 2
05 กันยายน 2560 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2559 5
01 กันยายน 2560 พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 8
24 สิงหาคม 2560 แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ. 4
22 กรกฏาคม 2560 โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 12
21 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายในพื้นที่ราบสูงสำหรับเด็ก 1
27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับศิษย์เก่าวิทยาลัย 1
24 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการรอยพ่อ แผ่นดิน 9 : ศึกษาศาสตร์ทำตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน 2
09 กุมภาพันธ์ 2560 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 9
30 มกราคม 2560 โครงการสัมนาเพื่อพัฒนาศักภาพบุคลากรสายสนับสนุน 4
20 มกราคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มมส ร่วม MOU สนองนโยบาย STEM จัดอบรมทั่วภาคอีสาน 7
20 มกราคม 2560 โครงการเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพ 5
20 มกราคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 13
16 มกราคม 2560 โครงการสัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2560 3
13 มกราคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม “โครงการสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 13” 4
28 ธันวาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มมส ถ่ายทอดนโยบายปีงบประมาณ 2560 9
15 ธันวาคม 2559 ร่วมชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 6
12 ธันวาคม 2559 บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ปีการศึกษา 2558-2559 4
11 ธันวาคม 2559 พิธีซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 7
18 พฤศจิกายน 2559 คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8
14 พฤศจิกายน 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Epistemology of Physical Activity for Children and Adolescents 2
10 พฤศจิกายน 2559 ประชุมทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 14
26 ตุลาคม 2559 งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 เพื่อพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม (ยอดมุข) 4
21 ตุลาคม 2559 พิธีลงนามถวายความอาลัย 8
30 กันยายน 2559 โครงการสัมนาบุคลากร สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2559 1
26 กันยายน 2559 ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 4
16 กันยายน 2559 วันศึกษาศาสตร์ มมส 2559 “Education 4.0 : ครูกับการปฏิรูปการเรียนรู้” 2
16 กันยายน 2559 คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 14
12 กันยายน 2559 แสดงความยินดีกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ จัดงานครบรอบ 20 ปี 6
09 กันยายน 2559 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธี “ไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่” 9
01 กันยายน 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 5
25 สิงหาคม 2559 คลินิกวิจัยเคลื่อนที่ II 6
14 สิงหาคม 2559 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 12
11 สิงหาคม 2559 การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2
09 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำเครือข่าย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” และแข่งขันเพาะกาย MR.ESSEC 2016 ครั้งที่ 1 3
30 กรกฏาคม 2559 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 3
26 กรกฏาคม 2559 ประเพณีบุญเดือน 8 เข้าพรรษา 6
25 กรกฏาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25
15 กรกฏาคม 2559 การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 6
30 มิถุนายน 2559 โครงการคูปองพัฒนาครู 12
29 มิถุนายน 2559 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 8
23 มิถุนายน 2559 โครงการประกวด EDU MSU KM DAY 2016 2
16 มิถุนายน 2559 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานทางวิชาการตามโครงการคูปองพัฒนาครู 4
09 มิถุนายน 2559 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ "รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์" 4
04 พฤษภาคม 2559 พิธี ยกเสาเอกศาลาประดิษฐานพระพุทธสิกขาลัย 14
28 เมษายน 2559 อัญเชิญองค์พระพุทธสิกขาลัย ณ บริเวณก่อสร้างหอพระพุทธสิกขาลัย เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังแท่นประดิษฐานชั่วคราว 12
25 เมษายน 2559 EDU สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559. 2
08 เมษายน 2559 ประเพณีสงกรานต์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 20
23 มีนาคม 2559 ฝึกซ้อมมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 18
17 มีนาคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน 7
09 มีนาคม 2559 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 13
03 มีนาคม 2559 การให้ความรู้แก่ครูเรื่องอาเซียนและภาษาอังกฤษผ่านนิทานพื้นบ้านและศิลปะการเล่านิทาน 8
10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มมส MOU ร่วมกับ สสค.จับมือ 24 อบต.สร้างรากฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย 5
08 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 12
28 ธันวาคม 2558 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
23 ธันวาคม 2558 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 2
23 พฤศจิกายน 2558 การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้แก่นิสิต บุคลากร 2
04 พฤศจิกายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน สำนักศึกษาทั่วไป 12
29 กันยายน 2558 โครงการบริจาคโลหิต ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1
28 กันยายน 2558 แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 1
27 กันยายน 2558 EDU cleaning day 2
18 กันยายน 2558 วันศึกษาศาสตร์ มมส 150 ปี คลังภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษา 13
03 กันยายน 2558 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 2
01 กันยายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 7
13 สิงหาคม 2558 พิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศ ทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 1
12 สิงหาคม 2558 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 37
07 สิงหาคม 2558 รักแบบใหนวัยฮอร์โมน 1
03 สิงหาคม 2558 แสดงความยินดีกับผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส 2
29 กรกฏาคม 2558 บุญเดือนแปดเข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7
27 กรกฏาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับนักจิตวิทยามืออาชีพและโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับนักจิตวิทยายุคใหม่ 2
22 กรกฏาคม 2558 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานในราชการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 1
13 กรกฏาคม 2558 กองวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ 10
23 มิถุนายน 2558 โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางและการเขียนเค้าโครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารการศึกษา 10
22 มิถุนายน 2558 ประชุมหารือการนำ Google Apps For Education มาใช้งาน ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 7
15 มิถุนายน 2558 งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิต 5
15 มิถุนายน 2558 คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์โปรยดิน จากงานบุญเดือนเจ็ด 1
15 มิถุนายน 2558 โครงการสนับสนุนนิสิตทุกสาขาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างแดน 7
11 มิถุนายน 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีสวด งานบุญเดือนเจ็ด บุญซำฮะสงสางเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12
10 มิถุนายน 2558 ต้อนรับอาคันตุกะจาก Curtin University ประเทศ ออสเตรเลีย 17
22 พฤษภาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ ทอดผ้าป้าสามัคคี เพื่อบูรณะองค์พระพุทธรูปและสร้างลานธรรม 2
15 พฤษภาคม 2558 คณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยมอาจารย์ศุภชัย ตู้กลาง 2
22 เมษายน 2558 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติการสอน 9
22 เมษายน 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 14
20 เมษายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วม งานสมโภช พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม 4
     

กลับ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |