responsive
 • สำหรับผู้ดูแลระบบ
 • เข้าสู่ระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  รายละเอียด

  ประเภท :
  กิจกรรม
  หัวข้อข่าวสาร :
  สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงานวันศึกษาศาสตร์ มมส ประจำปี 2561
  รายละเอียด :
  เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนาฯ ในงานนายกสมาคมศิษย์เก่า ดร. ณิรัชกร ทองน้อย พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการสมาคมฯ พร้องทั้งการดำเนินงานของสมาคมฯที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการปรับปรุงอาคารหอเกียรติยศและสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ พร้อมกันนี้นายกสมาคมฯ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย นางอภิศญารัศมิ์ ประราศี, นายพันธ์เทพ พัฒนจุรีพันธ์ ,นางสุนันท์ สีพาย, นางจิตตรา พิกุลทอง, นางกานดา ผาวงศ์, นายชำนาญ ชินสีห์, นางรัตนาพร กองพลพรหมและนายศักดา ชัยภัย และในงาน ได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ซึ่งได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่สมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส ต่อไป
  วันที่ประกาศ :
  2018-09-17  เวลาที่ประกาศ : 10:08:33 น.
  ประกาศโดย :
  นายนิยม โพธิ์ทอง

  รูปกิจกรรม


  ย้อนกลับ