responsive
 • สำหรับผู้ดูแลระบบ
 • เข้าสู่ระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  รายละเอียด

  ประเภท :
  กิจกรรม
  หัวข้อข่าวสาร :
  ร่วมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
  รายละเอียด :
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. นางณิรัชกร ทองน้อย นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางเข้าร่วมงานพร้อมกับผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาสมาคมฯ ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำฯ ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด และ ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นที่ปรึกษาและคอยให้คำชี้แนะสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาโดยตลอด อีกทั้งยังสร้างคุณูประการต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง โดยมีนายปัญญา ถนมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในงานเลี้ยงครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว อีกจำนวน 3 คน ได้แก่ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว และนางอุไร ฉิมหลวง (นกน้อย อุไรพร) ซึ่งทั้งหมดได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
  วันที่ประกาศ :
  2017-11-13  เวลาที่ประกาศ : 16:30:40 น.
  ประกาศโดย :
  นายนิยม โพธิ์ทอง
  ย้อนกลับ