responsive
 • สำหรับผู้ดูแลระบบ
 • เข้าสู่ระบบ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับการปรับอาคารสมาคมหลังใหม่ [ อัพเดตเมื่อ : 2017-11-13 16:47:04 ]
  นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นกรรมการทบทวนแผนการดำเนินงานคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2561-2565 [ อัพเดตเมื่อ : 2017-11-13 16:52:00 ]
  ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ [ อัพเดตเมื่อ : 2018-08-29 15:31:02 ]
  ดร.ณิรัชกร ทองน้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ [ อัพเดตเมื่อ : 2019-02-13 13:07:02 ]
  ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะศึกษา [ อัพเดตเมื่อ : 2019-06-27 15:27:53 ]
  สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนานิสิต ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษ [ อัพเดตเมื่อ : 2019-09-12 10:40:32 ]

  ข่าวกิจกรรม

  ร่วมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 [ อัพเดตเมื่อ : 2017-11-13 16:30:40 ]
  สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2560 [ อัพเดตเมื่อ : 2017-11-13 16:35:59 ]
  สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558-2559 [ อัพเดตเมื่อ : 2017-11-13 16:39:11 ]
  สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครู [ อัพเดตเมื่อ : 2017-11-13 16:42:38 ]
  สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มมส ร่วมงานซ้อมรับปริญญา 2559-2560 [ อัพเดตเมื่อ : 2017-12-11 10:50:31 ]
  สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมสนับสนุนรางวัลกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 [ อัพเดตเมื่อ : 2018-01-18 11:38:20 ]
  โครงการพัฒนาวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ อัพเดตเมื่อ : 2018-08-28 15:03:44 ]
  สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงานวันศึกษาศาสตร์ มมส ประจำปี 2561 [ อัพเดตเมื่อ : 2018-09-17 10:08:33 ]
  สมาคมศิษย์เก่าฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส. จำนวน 10,000 บาท [ อัพเดตเมื่อ : 2018-09-17 10:11:21 ]
  สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมงานกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มมส ประจำปี 2561 [ อัพเดตเมื่อ : 2018-09-17 10:14:02 ]