ติดต่อศูนย์บริการวิชาการฯ

สถานที่ติดต่อ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ติดต่อประสานงาน
คุณฉัตรแก้ว คณะวาปี เบอร์โทร 043-721764
E-mail
caseid@msu.ac.th
Facbook
https://www.facebook.com/caseid
แผนที่