สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมาชิก

คำชี้แจง/เงื่อนไขการใช้งาน
  • ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากศูนย์บริการวิชาการฯ เมื่อท่านสมัครสมาชิก
  • ข้อมูลที่ท่านกรอกต้องเป็นข้อมูลจริง และไม่แอบอ้างชื่อบุคคลอื่น
  • ปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  • ผู้ดูแลระบบสามารถระงับการใช้งานสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ