สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 Journal of Education, Mahasarakham University Volume 13 Number 4 October-December 2019 Journal of Education
2 The Effect of Jigsaw Technique on English Reading Comprehension Skills in Thai Secondary School Adun Udombua1, Pilanut Phusawisot2
3 A Study of Executive Function Factor of University Students Apichat Mookdamuang1, Kanchit Saenubol2, Monthira Charupheng2, Orn-uma Charoensuk2
4 Development of Innovative Community for Self-Reliance through Sufficiency Economy Chalard Chantarasombat1, Chinawat Bubphawan1 and Charoonrat Songsri1
5 A Model for Construction and Development of Network of Community Organization Learning Process: A Case for Self-reliance in Thailand Chalard Chantarasombat1
6 The Innovation Mechanism of Curriculum about the Voice Major in Popular Songsin Southwest Normal University Chang Yanxi1, Khomkrich Karin2
7 The Development of Early Childhood Activity Models to Enhance Their Analytical Thinking Using the Guardian Role-Models as the Foundation in Suratthani Province Chitaporn Iamsaard1, Phatcharin Jansongsang2, Saowaphak Sawangjan3, Chanida Chata4
8 Proposed Potential Policy on the Acquisition for the President of Rajabhat University Jinawatara Pakotang1
9 Needs Assessment to Enhance Self-discipline of Lower Secondary School Students in Opportunity Expansion Schools Affiliated to the Office of the Basic Education Commission Kumpanat Boonthong1, Kowat Tesaputa2, Anan Sri-Ampai3
10 The Development of an e-learning Business English Communication Package for Medium and Small Enterprises Staff Nootchanart Wattanasiri1
11 Development in Enhancing Social Skills Program of Non-Formal Education Youth Prasert Ruannakarn1, Archanwit Choomponpongsak2
12 The Effects of Topic Familiarity on Reading Comprehension and Incidental Vocabulary Learning: A Case of Narrow Reading for Primary School Learners Rangsawoot Matwangsaeng1
13 Designing Business English Tasks to Improve English Speaking Skill for Thai Manufacturing Staff in Beginner Level Ratchanee Auppadee1, Sumalee Chinokul2
14 An Analysis of the Problems and Difficulties in Erhu Teaching Zhang Chao1, Khomkrich Karin2
15 Validity Examination of Indicator of Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-service Teachers Krapan Sringan1, Suchat Homjun1
16 Research and Development of Training Package to Enhance Curriculum and Learning Management Competency for Lecturers of Faculty of Education Patchanee Kulthanan1, Suwimol Chusuwan1
17 The Development of Teaching and Learning Potential of Mathematics Teachers about Statistics for Data Analysis, Nachuak Pittayasan School, Nachuak District, Mahasarakham Province Prasert Ruannakarn1, Thitiya Ruannakarn2
18 Collaboration for Solving problem of Poverty, Social Development and Community Happiness Condition in Mahasarakham Province Chalard Chantarasombat1
19 Relationship between transformational leadership of Administrators and administration of schools in the Secondary Educational service area 19 Saman Prawanto1
20 Instruction for Authors Journal of Education
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th