ในกรณีที่ตีพิมพ์กับวาสารศึกษาศาสตร์ต้องมีหนังสือรับรองก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์แนบด้วย
 
สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก  ส่งบทความตีพิมพ์ ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ หัวข้อข่าว ลงวันที่
1 บทความที่ตีพิมพ์ซ้ำซ้อน (19 พฤศจิกายน 2562) 19 พฤศจิกายน 2562
2 บทความที่ตีพิมพ์ซ้ำซ้อน (17 พฤศจิกายน 2562) 17 พฤศจิกายน 2562
3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทความที่มีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน 14 พฤศจิกายน 2562
4 บทความที่มีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน 14 พฤศจิกายน 2562
5 หนังสือรับรอง 22 มกราคม 2561
6 Copyright 01 มีนาคม 2559
7 ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับบทความ วารสารศึกษาศาสตร์ 09 มิถุนายน 2558
8 อัตราค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความ (Rate) 01 ตุลาคม 2557
9 วิธีการสมัครสมาชิกและข้อตกลงในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ 01 ตุลาคม 2557
10 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดใช้ระบบ 1 ตุลาคม 2557 01 ตุลาคม 2557
รวม 10 เรื่อง : จำนวน 1 หน้า : 1


© Copyright 2021 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : งานวิจัยและงานวารสาร    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-713-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-713-174
e-mail : journaled@msu.ac.th    แจ้งปัญหาการใช้งานผู้ดูแลระบบ : e-mail: samorn.l@msu.ac.th Tel:086-391-4953