ในกรณีที่ตีพิมพ์กับวาสารศึกษาศาสตร์ต้องมีหนังสือรับรองก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์แนบด้วย
 
สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก  ส่งบทความตีพิมพ์ ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

"วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดใช้ระบบ 1 ตุลาคม 2557"
 
 
เนื่องจากวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในช่วงปรับปรุงระบบการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงชะลอการพิจารณาบทความในช่วงนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายใต้การทำงานบนระบบใหม่ได้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ขอให้ผู้นิพนธ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทาง Website ครับ 

วันที่ลงข่าว : 01 ตุลาคม 2557 เวลา : 10:10:24 
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th