ในกรณีที่ตีพิมพ์กับวาสารศึกษาศาสตร์ต้องมีหนังสือรับรองก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์แนบด้วย
 
สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก  ส่งบทความตีพิมพ์ ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

"วิธีการสมัครสมาชิกและข้อตกลงในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ"
 
 
วิธีการสมัครสมาชิกวารและข้อตกลง
1. เลือกเมนู สมัครสมาชิก ที่เมนูขวาบนสุดของเว็บไซต์
2. หน้ากรอกข้อมูลสมาชิก
....2.1 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
....2.2 คำนำหน้าชื่อ
....2.3 ชื่อ
....2.4 นามสกุล
....2.5 ที่อยู่
....2.6 ที่ทำงาน
....2.7 เบอร์โทรศัพท์
....2.8 อีเมล์
หมายเหตุ
เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการบันทึกข้อมูล 

วันที่ลงข่าว : 01 ตุลาคม 2557 เวลา : 10:47:32 
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th