ในกรณีที่ตีพิมพ์กับวาสารศึกษาศาสตร์ต้องมีหนังสือรับรองก่อนจะตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์แนบด้วย
 
สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก  ส่งบทความตีพิมพ์ ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

"ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับบทความ วารสารศึกษาศาสตร์"
 
 
เรียนผู้นิพนธ์ทุกท่าน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับบทความของผู้นิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์ ในขณะนี้พบว่าได้มีนำชื่อวารสารไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร และชักจูงว่าสามารถตีพิมพ์ให้ท่านได้ ขอความกรุณาอย่าได้หลงเชื่อ ทางวารสารจะรับบทความผ่านทางออนไลน์และเข้าสู่กระบวนการพิชญพิจารณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อบทความ หากมีการตอบรับว่าจะตีพิมพ์บทความอย่างเป็นลายลักษณ์แล้ว ผู้นิพนธ์ค่อยดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ต่อไป 

วันที่ลงข่าว : 09 มิถุนายน 2558 เวลา : 10:36:34 
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th