slider

เวลาให้บริการ

  • วันจันทร์-ศุกร์ งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • 09.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.
  • ติดต่อ 043-754321-40 ต่อ 6261 หรือ 088-0645492

   ให้บริการการปรึกษา และการทดสอบทางจิตวิทยาให้แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการความช่วยเหลือและการปรึกษาเพื่อให้เกิดการปรับตัวและสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้บริการการปรึกษา และการทดสอบทางจิตวิทยาให้แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่...

Back to Top