หอเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัลปริญญาเกียรตินิยมช่อบุนนาค

นางสาวอาทิตยา โหรานิตย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89
ปีการศึกษา พ.ศ.2564

นางสาวภาณุมาศ บุญละคร
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.97
ปีการศึกษา พ.ศ.2564

นางสาวอัจฉรา เศษโฐ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 (เกียรตินิยมเหรียญทอง)
ปีการศึกษา พ.ศ.2564

นางสาวอรปรียา ถูกคะเนย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79
ปีการศึกษา พ.ศ.2564

นางสาวหัทยา สำนักบ้านโคก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 (เกียรตินิยมเหรียญทอง)
ปีการศึกษา พ.ศ.2564

นายณัฐพล นะครรัมย์
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86
ปีการศึกษา พ.ศ.2564

นายวรเมธ ดอกดวง
สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.91
ปีการศึกษา พ.ศ.2564

นายนนทกานต์ กัญญา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
ปีการศึกษา พ.ศ.2564

นายชิษณุพงศ์ สิงหธวัช
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88
ปีการศึกษา พ.ศ.2564

นายอัญเชิญ แช่มชื่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
ปีการศึกษา พ.ศ.2564

 

 

 

นายกันตินันท์ วิริยะสวัสดิ์
สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.)
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93
ปีการศึกษา พ.ศ.2564

 

istanbul escort umraniye escort mecidiyekoy escort istanbul escort tbilisi escort sisli escort taksim escort umraniye escort kartal escort sirinevler escort maltepe escort izmir escort istanbul escort umraniye escort kadikoy escort vip escort mersin escort istanbul escort atakoy escort avcilar escort beylikduzu escort okmeydani escort besiktas escort sisli escort maslak escort tuzla escort bebek escort taksim escort isitme cihazi sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop