ระบบยื่นแบบ บ.4 ออนไลน์ Request Expert System Version.2

ล็อคอินเพื่อเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2567

ประกาศปิดระบบ บ.4
เนื่องจากทางคณะได้มีการพัฒนาระบบขอหนังสือราชการมาแทนที่ระบบเดิม บ.4 ดังนั้นให้นิสิตระดับบัณฑิตทุกท่านที่ต้องการของหนังสือราชการไปใช้ระบบใหม่แทน ลิงค์ระบบ => https://edu.msu.ac.th/OLRS
วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวทั้งหมด 2 เรื่อง - หน้าที่ 1