วันนี้ (8 สิงหาคม 2566) เวลา 11.09 น. ณ บริเวณตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตขามเรียง) รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ นำบุคลากรและนิสิตร่วมหล่อเทียนพรรษา โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานงานประเพณีฮีตเดือน 8 ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน แกะแบบพิมพ์เทียนพรรษา / ประดับตกแต่ง และร่วมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว สงวนศักดิ์ พรรณะ