คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา