คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร => https://shorturl.asia/vxQXR
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบุคคล คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0 4371 9851 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)