ระบบยื่นแบบ บ.4 ออนไลน์ Request Expert System Version.2

ล็อคอินเพื่อเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ถึงนิสิตทุกท่าน
เนื่องจาก Server คณะถูกแอ็กเกอร์โจมตีและเข้ามาลบไฟล์ระบบทิ้งทั้งหมด จนไม่มาสามารถกู้คืนได้ สำหรับที่นิสิตเคยขอหนังสือเข้ามาแล้ว และไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ให้ทำการขอหนังสือเข้าใหม่อีกครั้ง
วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2566

เปิดใช้งานระบบ
ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ใช้งานตามปกติแล้วนะครับ
วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2561

ระยะเวลาปริ๊นหนังสือขอความอนุเคราะห์
นิสิตเข้าระบบเพื่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ และสามารถเข้าระบบเพื่อปริ๊นหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ภายใน 3 วันทำการค่ะ
วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2561

ข่าวทั้งหมด 3 เรื่อง - หน้าที่ 1