คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Faculty of Education

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนน นครสวรรค์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000