โครงการประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ

ขอขยายเวลารับสมัครเป็น 15 มีนาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก => eduicer.msu.ac.th

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัย เงินรายได้คณะฯประจำปี 2567 (รอบ 2)

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 1 ทุน2. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 4 ทุน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 มีนาคม 2567 ท่านสามารดาวโหลด์แบบฟอร์มได้ที่ www.msu.ac.thติดต่อสอบถามได้ (นางรุ่งทิพย์ สิงพร) ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา โทรภายใน. 6214 หรือ 0819645951

เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 11 หลักสูตร

           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  มีทั้งหมด  11  หลักสูตร  โดยท่านวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์  ท่านที่สนใจสามารถสมัคร/ลงทะเบียน  เข้ารับการอบรมหลักสูตรผ่าน QR CODE และสอบถามลายละเอียดได้ที่  087-944-6193  (นางสาวผกามาศ  ภูสิงห์)  ดังนี้              1. ออกแบบ R&D อย่าง Professional              2. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Mplus              3. การสร้างเครื่องมือวิจัยและการใช้โปรแกรม RTAP”              4. ผู้ฝึกสอนมวยไทยสำหรับการออกกำลังกาย              5. การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้              6. เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของข้าราชการครู              7. เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานจ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี) 1. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 2. สาขาจิตวิทยา

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ปี 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรับสมัครทุนวิจัยประจำปีงบ 2567ตรวจสอบหลักเกณฑ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1e_XvX0fSnA4f1HoctFGojCrz0TIk-8n4?usp=sharing