ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ปี 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรับสมัครทุนวิจัยประจำปีงบ 2567ตรวจสอบหลักเกณฑ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1e_XvX0fSnA4f1HoctFGojCrz0TIk-8n4?usp=sharing

โครงการประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ

ขอขยายเวลารับสมัครเป็น 15 มีนาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก => eduicer.msu.ac.th