พัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ จำนวน 71 รายการ ครั้งที่ 2รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

พัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ จำนวน 71 รายการรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ