วันที่

แบบฟอร์ม

27 มิถุนายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566

27 มิถุนายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566

20 เมษายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566

07 มีนาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3 / 2566

14 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 2566

17 มกราคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2566

14 ธันวาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12

11 พฤศจิกายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11

04 พฤศจิกายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10

04 ตุลาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9

25 สิงหาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565

04 กรกฏาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7

14 มิถุนายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6

05 พฤษภาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5

22 เมษายน 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565

22 เมษายน 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565

08 มีนาคม 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

17 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

13 มกราคม 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

09 ธันวาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564

18 พฤศจิกายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564

14 พฤศจิกายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษ (ครั้งที่ 5)/2564

09 พฤศจิกายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564

18 ตุลาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษ (ครั้งที่ 4)/2564

21 กันยายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษ (ครั้งที่ 3)/2564

07 กันยายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564

06 กันยายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564

29 กรกฏาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564

17 มิถุนายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564

21 พฤษภาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564

19 เมษายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

10 มีนาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

14 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

14 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

14 มกราคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563

14 มกราคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2563

12 ตุลาคม 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563

04 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

14 มกราคม 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

13 ธันวาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562

25 พฤศจิกายน 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 (เพิ่มเติม)

12 พฤศจิกายน 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562

10 ตุลาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562

10 กันยายน 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562

22 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562

02 สิงหาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์(เพิ่มเติม) 7 พ.ศ. 2562

24 กรกฏาคม 2562

ขอแจ้งเวียนที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7 (เพิ่มเติม).

08 กรกฏาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562

13 มิถุนายน 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

07 พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562

19 เมษายน 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562

11 มีนาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562

12 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

14 มกราคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

14 มกราคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)

27 ธันวาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2561

19 ธันวาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2561

10 พฤศจิกายน 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561

16 ตุลาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561

16 ตุลาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561(เพิ่มเติม)

18 กันยายน 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561

09 สิงหาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 (เพิ่มเติม)

07 สิงหาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

10 กรกฏาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561

06 มิถุนายน 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

07 พฤษภาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

04 เมษายน 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

02 เมษายน 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

12 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

23 มกราคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

13 ธันวาคม 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560

04 ตุลาคม 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560

27 กันยายน 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560

25 กันยายน 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560

02 สิงหาคม 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560

19 กรกฏาคม 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

27 มิถุนายน 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

22 พฤษภาคม 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2560

04 พฤษภาคม 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560

03 พฤษภาคม 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560

01 มีนาคม 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

01 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

04 มกราคม 2560

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

26 ธันวาคม 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3 / 2559

07 ธันวาคม 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559

02 พฤศจิกายน 2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559

19 ตุลาคม 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559

07 กันยายน 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559

01 กันยายน 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559

25 สิงหาคม 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559

01 มิถุนายน 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559

04 พฤษภาคม 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

21 เมษายน 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559

29 มีนาคม 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2559

02 มีนาคม 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559

03 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559

06 มกราคม 2559

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

02 ธันวาคม 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2558

04 พฤศจิกายน 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558

07 ตุลาคม 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558

04 กันยายน 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558

05 สิงหาคม 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558

01 กรกฏาคม 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558

03 มิถุนายน 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558

06 พฤษภาคม 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558

01 เมษายน 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558

02 มีนาคม 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558

04 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558

07 มกราคม 2558

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558