ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICER9 International Conference on Education Reform 2023
ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ร่วมฟังบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ
“การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://eduicer.msu.ac.th