ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICER9

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICER9 International Conference on Education Reform 2023ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ร่วมฟังบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ“การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://eduicer.msu.ac.th

ขอเชิญร่วมงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566 (วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566(วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยเลขาธิการคุรุสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ในหัวข้อ “มาตรฐานวิชาชีพครู : ทิศทางและแนวโน้ม”พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566และพบกับการประกวด EDU Talent 2023 การประกวดสาธิตนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การประกวดคลิป TikTok ในหัวข้อ “Education is Growth” และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ Board game for Learning” และ “Robotics for Education”สแกน QR […]