ขอเชิญร่วมงานวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566
(วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยเลขาธิการคุรุสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ในหัวข้อ “มาตรฐานวิชาชีพครู : ทิศทางและแนวโน้ม”
พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
และพบกับการประกวด EDU Talent 2023 การประกวดสาธิตนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การประกวดคลิป TikTok ในหัวข้อ “Education is Growth” และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ Board game for Learning” และ “Robotics for Education”
สแกน QR CODE เพื่อสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม